Ønskes kjøpt: havplast

Utkjøpt! Alle havplastsekkene er tinget på! Tusen takk til alle som vil redde havet!